אטמים

אטמים הינו תחום רחב, אטמים נועדו לספק צרכים רבים ומגוונים כל כך של התעשייה, להשתלב במכונות ומערכות מורכבות תוך איכות גבוהה ושרידות בתנאים יחודים ונבדלות זו מזו במאפיינים ובסביבה.