אורינגים

אורינגים אוטמים על ידי דחיסתם בין שנים או יותר אלמנטים במבנה חריץ האטימה. בעת דחיסתם הלחץ עליהם גורם לעיוות ומגביר את יעילות האטימה.