הוראות איחסון

אחסון ובקרת גיל של אלסטומרים

משך אחסון

לפי SAE-ARP5316 סעיף 1998-11, משך אחסון הוא פרק הזמן הארוך ביותר, החל ממועד הייצור, שרכיב איטום אלסטומר, ארוז כהלכה, יכול להיות מאוחסן בתנאים מסוימים. לאחר זמן זה יש להתייחס אליו כאל רכיב שאינו מתאים למטרות שעבורן הוא יוצר במקור. מועד הייצור הוא תאריך הגיפור עבור אלסטומרים תרמוסטים (thermoset) או מועד ההמרה למוצר מוגמר עבור אלסטומרים תרמופלסטיים (thermoplastic).
 
חיי המדף של אלסטומרים, כאשר הם מאוחסנים כיאות, נקבעים במיוחד לפי התרכובת שממנה הם מיוצרים.
טבלה 3A-3 לקוחה מתוך MIL-HDBK-695C ומבחינה בין 3 הסוגים הבסיסיים של אלסטומרים.
 
הערכים בטבלה זו הם ערכי מינימום. למעשה, ניתן להשתמש בתקופות אחסון ארוכות יותר, במיוחד כאשר מדובר בסיווגים של 10 או 20 שנה וזאת בתנאי שהחלקים מאוחסנים כיאות ומתבצעות בדיקות תקופתיות. באופן כללי, שקיות פוליאתילן המאוחסנות במיכלי קרטון או שקיות נייר עם ציפוי פנימי של פוליאתילן מבטיחות חיי אחסון אופטימליים.
 
הודות לשיפורים משמעותיים בשיטות יצירת התרכובות, חיי האחסון של אלסטומרים בעלי רגישות גבוהה יחסית לגיל בתנאי אחסון רגילים אינם קצרים. MIL-HDBK-695C מספק הנחיות לחיי מדף מומלצים עבור תרכובות שונות של טבעות אטימה (O-Rings).
 
טבלה 3A-3 תנאי MIL-HDBK-695C
 סוג הגומי
שם נפוץ או שם מסחרי
קיצור ASTM D1418
 קיצור ASTM D2000
סימול MIL-STD-417
20שנים או יותר:
 
 
 
 
Silicone
Silicone
Q
FE
TA
Fluorosilicone
Silastic LS
FVMQ
FK
TA
Polysulfide
Thiokol
T
BK
SA
Fluorocarbons
‎Fluorel, Viton®‎
FKM
HK
Polyacrylate
Acrylic
ACM, ANM
DF, DH
TB
 
 
 
 
 
עד10שנים:
 
 
 
 
Chlorosulfonated Polyethylene
Hypalon
CSM
CE
Isobutylene/Isoprene
Butyl
IIR
AA, BA
RS
Polychloroprene
Neoprene
CR
BC, BE
SC
Polyether Urethane
Urethane
EU
BG
Polypropylene oxide
Propylene oxide
GPO
Ethylene/propylene
Ethylene propylene
EPDM
BA, CA
Ethylene/propylenediene
Ethylene propyleneterpolymercopolymer
EPM
BA, CA
Epichlorohydrin
Hydrin 100
CO
 
 
 
 
 
עד5שנים:
 
 
 
 
Butadiene/acrylonitrile
Nitrile, NBR
NBR
BF, BG, BK, CH
SB
Butadiene/styrene
SBR
SBR
AA, BA
RS
Cis-polybutadiene
Butadiene
BR
AA
RN
Cis 1, 4, polyisoprene
Natural, pale crepe
NR
AA
RN
Cis 1, 4, polyisoprene
Synthetic natural
IR
AA
RN
Polyester Urethane
Urethane
AU
 

תיעוד טכני – טבעות אטימה

 
הניסיון מראה שתנאי האחסון חשובים הרבה יותר מהזמן בעת קביעת החיים השימושיים של אורינגים. SAE-ARP5316 מתייחס לדרישות הכלליות לנוהלי רישום נתונים, אריזה, ואחסון של אטמים אלסטומריים לתעופה:
 

1. טמפרטורה

טמפרטורת האחסון תהייה נמוכה מ- 100°F‏ (38°C), מלבד כאשר טמפרטורות גבוהות יותר נגרמות כתוצאה משינויי אקלים זמניים, ופריטים יאוחסנו הרחק ממקורות ישירים של חום כגון דוודים, רדיאטורים, ושמש ישירה.
 

2. לחות

הלחות היחסית תהיה כזו שבהינתן שינויי הטמפרטורה באחסון, לא ייווצר עיבוי. אם האלסטומרים אינם מאוחסנים בשקיות אטומות שאינן חדירות ללחות, אזי הלחות היחסית של האטמוספרה בסביבת האחסון תהיה נמוכה מ- 75% לחות יחסית, או במקרה של אחסון חומרי פוליאוריתן, הלחות היחסית תהיה נמוכה מ- 65%.
 

3. אור

אטמים אלסטומריים יהיו מוגנים מפני מקורות אור, במיוחד אור שמש ישיר או תאורה מלאכותית חזקה בעלת תכולת אור אולטרה סגול. שקיות אחסון נפרדות מציעות את ההגנה הטובה ביותר כל עוד הן עמידות נגד UV.
הערה: מומלץ שבמקומות שבהם מאוחסנות כמויות גדולות של אלסטומרים, החלונות יהיו מצופים בציפוי אדום או כתום.
 

4. קרינה

יש לנקוט באמצעי זהירות כדי להגן על הפריטים המאוחסנים מפני כל מקורות הקרינה המייננת העלולים לגרום נזק לפריטים המאוחסנים.
 

5. אוזון

מכיוון שאוזון הוא גורם מזיק במיוחד אורינגים מסוימים, חדרי האחסון לא יכילו ציוד כלשהו שעלול ליצור אוזון, כגון מנורות אדי כספית, ציוד חשמלי במתח גבוה הגורם לניצוצות חשמליים או פריקות חשמליות שקטות. יש למנוע נוכחות של גזי בעירה ואדים אורגניים בחדרי אחסון מכיוון שהם עלולים לגרום להיווצרות אוזון בתהליכים פוטו-כימיים.
 

6. עיוות

האורינגים יאוחסנו באופן המשחרר אותם ממאמצים עקיפים של מתיחה ודחיסה או גורמים אחרים לעיוותי צורה. במקום שבו הפריטים ארוזים במצב ללא מאמץ, יש לאחסנם באריזות המקוריות שלהם. טבעות אטימה בעלות קוטר פנימי גדול יותר יקופלו לשלוש לולאות לפחות זו על גבי זו כדי למנוע קיפול או פיתול.
הערה: לא ניתן להשיג מצב זה ביצירת שתי לולאות בלבד, יש צורך בשלוש.
 

7. מגע עם נוזלים ועם חומרים מוצקים-למחצה

אין לאפשר לאורינגים לבוא במגע עם חומרים נוזליים או מוצקים למחצה (לדוגמה, דלק, שמני סיכה, חומצות, חומרי חיטוי, ונוזלי ניקוי) או עם האדים שלהם בזמן כלשהו במהלך האחסון, אלא אם חומרים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהרכיב או מהאריזה של היצרן. כאשר האורינגים  מתקבלים עם ציפוי של המדיה שאליה הם מותאמים, יש לאחסנם במצב זה.
 

8. מגע עם מתכות

מתכות מסוימות וסגסוגות שלהן (במיוחד נחושת, מנגן וברזל) ידועות כבעלות השפעה מזיקה לאלסטומרים. אין לאחסן אורינגים במגע עם מתכות כגון אלה (מלבד כאשר הם מקושרים אליהן). יש להגן על האטמים באמצעות אריזות נפרדות.
 

9. מגע עם אבקות טלק

יש להשתמש באבקת טלק באריזה של אורינגים לצורך מניעת חסימה או הידבקות בלבד. במקרים אלה, יש להשתמש בכמות המינימלית של אבקה למניעת הידבקות.
 

10. מגע בין אלסטומרים שונים

יש למנוע מגע בין אלסטומרים שונים ואלסטומרים של אטמים שונים.
 

11. אטמים אלסטומריים המקושרים לחלקי מתכת

החלק המתכתי של האורינגים מקושרים לא יבוא במגע עם החלק האלסטומרי של אטם אחר. יש לארוז את האטם המקושר באריזה נפרדת. כל חומר משמר המשמש על המתכת חייב להיות כזה שלא יפגע ברכיב האלסטומרי או בחומר המקשר במידה שתגרום לאטם לא לעמוד במפרט המוצר.
 

12. תחלופת מלאי

יש לבצע תחלופה של מלאי האורינגים לפי עיקרון FIFO (ראשון נכנס, ראשון יוצא).
 
 
 באופן כללי, ERIKS ממליצים על הפרמטרים הבאים לאחסון:
– טמפרטורת סביבה (רצוי שלא תעלה על 50°C‏ (120°F)).
– סביבה יבשה ומניעת זיהומים.
– הגנה נגד שמש ישירה.
– הגנה נגד קרינה.
– הגנה נגד תאורה מלאכותית המכילה קרינת UV.
– הגנה מפני התקנים חשמליים המפיקים אוזון.
– אחסון רכיבים ללא מאמץ (אין לתלות טבעות אטימה).